Back

Historia w drewnie zaklęta...

Historia w drewnie zaklęta...

Historia w drewnie zaklęta...
Nowy Sącz – Librantowa (8 km) – Mogilno (14 km) – Ptaszkowa (24 km) – Królowa Górna (28 km) – Bogusza (31 km) – Kamionka Wielka (39 km)– Jamnica (46 km) – Nowy Sącz (53 km)
Skala trudności: For intermediates
Types of trails: Cycle
Długość szlaku: 53
Nowy Sącz Region turystyczny: Beskid Sądecki
Tourist subregion: Beskidzki
Play Play

Related Assets