Back

Rezerwat Przyrody Kamień Grzyb

Rezerwat Przyrody Kamień Grzyb

Rezerwat Przyrody Kamień Grzyb
Open:
Dostępność: Tak
Połom Duży Tourist subregion: Tarnowski
Facilities at natural sites: Information boards
Rodzaj atrakcji przyrodniczych: Góry ( łańcuch górski), Kompleksy leśne, Pomnik przyrody, Rezerwat geologiczny, Rezerwaty, Skałki (ostańce Skalne)
Play Play